Čtvrtek, 16 března, 2023
aktuálněaktuálně

Výsadba ovocných stromů – výběr místa, odrůdy a termín výsadby

Prvním a důležitým krokem na cestě k hojné a kvalitní úrodě je správná výsadba mladého stromku. Tento krok bývá často podceňován, a tak se v následujících řádcích podíváme blíže na správnou výsadbu ovocného školkařského výpěstku. Nezapomínejte na staré známé Jak si zaseješ, tak budeš sklízet.

  1. Výběr místa – výběr pěstitelského tvaru
    Dříve, než přistoupíme k samotné výsadbě ovocných stromů, je důležité zamyslet se nad vhodným pěstebním tvarem budoucího ovocného stromu. V návaznosti k danému tvaru je totiž třeba přizpůsobit jeho umístění na pozemku tak, abychom uspokojili jeho prostorové nároky.

Pěstitelských tvarů je nespočet, ale pro jednoduchost je můžeme rozdělit na intenzivní nebo extenzivní.

Intenzivní pěstitelské tvary vyžadují přísný, pravidelný a cílený odborný řez. Díky tomu nemají vysoké prostorové nároky (stěny, palmety, kordony, štíhlá vřetena a jiné).

Extenzivní pěstitelské tvary se obejdou s běžným řezem, zejména výchovným a udržovacím, avšak zato mají vysoké nároky na prostor (volně rostoucí stromy, vysokokmeny, polokmeny).

Proto je třeba dobře zvážit, kolik prostoru máme k dispozici, jak intenzivně chceme do výsadby zasahovat a jak chceme, aby náš ovocný strom v budoucnu vypadal.

Okrasné zahrady
Dnes je již běžné použití ovocných stromů i v okrasných zahradách, a tak strom, mimo účel získání bohaté úrody, může mít za úkol v prostoru plnit i estetickou funkci. Ta však může být někdy v rozporu s přísným pěstebním tvarem.

Stejně důležité, jako vyčlenění dostatečného prostoru, je umístit budoucí výpěstky na pozemku tak, aby měly dostatek světla, potřebného zejména při zrání a vybarvování budoucí sklizně.

  1. Výběr odrůdy
    Vzhledem k vybranému pěstebnímu tvaru přistoupíme k výběru odrůdy. Opět zde platí, že u intenzivních pěstitelských tvarů je třeba důsledněji vybrat správnou odrůdu. Pro extenzivní tvary můžeme použít libovolnou odrůdu. Správný výběr by se měl řídit i pěstitelskou oblastí, ve které se daný pozemek nachází.

V dnešní době je na výběr obrovské množství odrůd, nových i starých, historických, rezistentních na mnohé nemoci, a podobně. Pokud si s výběrem nevíte rady, doporučujeme poradit se s odborníkem, ovocnářem.

  1. Výběr sadbového materiálu a termín výsadby
    Termín výsadby se zásadně řídí pořízeným typem ovocného výpěstku. Rostliny si můžeme zakoupit prostokořenné (také volokořenné), nebo s kořenovým balem (také krytokořenné, hrnkové).

Prostokořenný sadbový materiál
Termín výsadby tohoto typu sazenic je úzce specifikován dostupností na trhu, která se váže na fakt, že manipulace s tímto typem výpěstku se provádí zásadně v bezlistém stavu, a tedy v době pozdějšího podzimu, případně časného jara.

Při vyorávání, resp. vykopávání rostlin dochází ke značnému poškození kořenového systému rostliny, a takto poznačený kořenový systém by nedokázal zásobit celou olistěnou transpirující nadzemní část.

Ideálním termínem je právě pozdější podzim (od poloviny října do listopadu), kdy má ještě země dostatečnou teplotu pro tvorbu nových kořenů, a tak nám sazenice do plného zamrznutí půdy stihne ještě částečně zakořenit. Zakořenění neublíží ani dřívější přízemní mrazy, při kterých ještě půda nestihne hlouběji promrznout.

Výhodou tohoto typu je nízká pořizovací cena, snadná manipulace a skladnost rostlin. Nevýhodami je zmiňovaný přesný termín výsadby, možnost poškození kořenového systému při dopravě a nutnost co nejrychlejší výsadby po zakoupení, a tedy těžšího skladování rostlin.

Tento typ sadbového materiálu je v praxi nejpoužívanější.

Další články autora

Komentáře

Reklama

SEO článek

Nejnovější články